Liuzhou Jingye मेसिनरी कं, लिमिटेड स्वागत छ।

बोतल नमूना भिडियो

  • JINGYE मेसिनरी द्वारा बनाईएको Tritan बोतल
  • JINGYE मेसिनरी द्वारा बनाईएको PET बोतलहरू
  • JINGYE मेसिनरी द्वारा बनाईएको प्रयोगशाला बोतलहरू
  • JINGYE Machinery2 द्वारा बनाईएको प्रयोगशाला बोतलहरू
  • JINGYE मेसिनरी द्वारा बनाईएको प्रयोगशाला बोतलहरू
  • JINGYE मेसिनरी द्वारा बनाईएको कस्मेटिक्स बोतलहरू
  • JINGYE मेसिनरी द्वारा बनाईएको 15 लिटर बोतल